Rakukugler.

Jeg har rakubrændt siden sommeren 2016.